Jaargang 87 nummer 2 van 09 september 2023

Artikelen

Europese justitiële samenwerking in burgerlijke zaken: steeds meer integratie, steeds meer debat

J. Meeusen|p 42

Buitencontractueel kostenverhaal door de overheid: een stappenplan voor rechter en wetgever

C. Borucki|p 43

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 17 mei 2023

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Vordering tot herziening van de voorlopige onteigeningsvergoeding – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Vordering tot herziening van de voorlopige onteigeningsvergoeding

met noot| p 57
Hof van Cassatie 23 juni 2023

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Taak van de rechter – Ambtshalve correctie door de rechter op verzet van de bij verstek verkeerdelijk bepaalde rechtsplegingsvergoeding

p 57
Hof van Cassatie 05 juni 2023

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Berusting – Stilzwijgende berusting – Vrijwillige uitvoering van een voorlopig uitvoerbare rechterlijke beslissing

met noot| p 57
Hof van Cassatie 26 mei 2023

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Vorm – Nummering en rangschikking van grieven en middelen – Motiveringsverplichting

p 57
Hof van Cassatie 26 mei 2023

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Partijautonomie – Voorwaardelijke vordering

p 58
Hof van Cassatie 15 november 2022

Misdrijf – Deelneming – Verdovende middelen – Elektriciteitsdiefstal

met noot van - S. Melis| p 58
Raad van State 23 december 2022

Overheidspersoneel – Tucht – Rechten van verdediging – Vrije keuze van uitoefening verdediging – Wijze van uitoefening geen tuchtrechtelijk feit – Overschrijding grenzen van het recht van verdediging

p 62
Hof van Beroep Antwerpen 04 januari 2022

1. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Notaris-vereffenaar – Hoger beroep tegen aanwijzingsvonnis enkel met het oog op aanwijzing van een andere notaris-vereffenaar – Toelaatbaarheid – 2. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Notaris-vereffenaar – Gebrek aan provisionering – Verplichting om de gerechtelijke opdracht te vervullen

p 62
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 20 juni 2022

Gebruik en bewoning – Recht van bewoning – Toelating om in woning te blijven zolang bewoner wil – Kwalificatie – Voorwerp – Onverdeeld aandeel in woning – Gevolg

met noot| p 62
Vredegerecht Antwerpen 15 mei 2023

Burenrelaties – Burenhinder – Verontreiniging – Bovenmatig karakter van de burenhinder – Abnormaal hoge PFAS-waarden in het bloed

met noot| p 65

Kanttekeningen

Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland

K. Leus