Vlaamse sociale bescherming – Natuurrampen – Aardverschuiving door droogte – Interpretatieve wet

Met arrest nr. 112/2023 van 20 juli 2023 vernietigt het Grondwettelijk Hof een aantal bepalingen van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juni 2021 dat het decreet van 18 mei 2018 over de Vlaamse sociale bescherming wijzigt: 1) de bepaling waarbij de verblijfsduurvoorwaarde wordt opgetrokken van vijf naar tien jaar en waarbij het voldoen aan de inburgeringsplicht als bijkomende voorwaarde wordt ingevoerd om het zorgbudget toegekend te krijgen; 2) de bepaling waarbij een verblijfsduurvoorwaarde van vijf jaar en het voldoen aan de inburgeringsplicht als voorwaarden worden ingevoerd om de sociaal gecorrigeerde zorgpremie toegekend te krijgen. Volgens het Hof verminderen die voorwaarden het recht op sociale zekerheid op een aanzienlijke wijze, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. Het Hof vernietigt ook deels de regeling inzake de vrijstelling van de dossiertaks voor het instellen van een administratief beroep, in zoverre zij discriminaties bevat.

p 80 | 112/2023 | | Grondwettelijk Hof