Jaargang 81 nummer 26 van 24 februari 2018

Artikelen

Toeristische verhuur van tot privébewoning bestemde appartementen – Over het spanningsveld tussen exclusieve eigendomsrechten

B. Devolder|p 1002

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 22 juni 2017

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verzekering – Motorrijtuigen – Betrokkenheid van verscheidene voertuigen – Onmogelijkheid vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt – Volledige vergoeding – 2. Verzekering – Motorrijtuigen – Betrokkenheid van verscheidene voertuigen – Onmogelijkheid vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt – Volledige vergoeding

p 1022
Hof van Cassatie 02 december 2016

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Verzoekschrift – Fiscale zaken – Vereiste van ondertekening door een advocaat – Optreden van een advocaat bij het Hof van Cassatie «op concept en vordering» – Ontvankelijkheid

met noot| p 1022
Hof van Cassatie 26 september 2016

Beslag en executie – Scheepsbeslag – Zeevordering voor leveranties – Verbintenis aangegaan door bevrachter of scheepseigenaar – Vertrouwensleer

met noot van - J. Van Doninck| p 1022
Hof van Cassatie 02 september 2016

Inkomstenbelastingen – Aanslag – Subsidiaire aanslag – Belastingelementen

p 1024
Hof van Cassatie 02 september 2016

1. Belasting over de toegevoegde waarde – Aftrekregeling – Bedrijfsmiddel door belastingplichtige verkregen en gebruikt op een tijdstip waarop hij nog niet de hoedanigheid van belastingplichtige had – Gedeeltelijke aftrek – 2. Algemene rechtsbeginselen – a) Rechtszekerheid – Begrenzing van richtlijnconforme interpretatie van het nationaal recht – b) Beginselen van behoorlijk bestuur – Vertrouwensbeginsel – Onaantastbare beoordeling van feitenrechter – Grens – Verbod van miskenning van begrip «redelijk vertrouwen»

p 1025
Hof van Cassatie 30 juni 2016

Beslag en executie – Scheepsbeslag – Zeevordering voor leveranties – Verbintenis aangegaan door bevrachter of scheepseigenaar – Vertrouwensleer

conclusie van advocaat-generaal - A. Van Ingelgem| p 1025
Hof van Cassatie 26 mei 2016

Inkomstenbelastingen – Aanslag – Nieuwe aanslag – Na vernietiging van de oorspronkelijke aanslag wegens willekeur – Bewijsmiddel – Tekenen en indiciën – Inachtname van andere uitgaven of inkomsten dan in de oorspronkelijke aanslag

met noot| p 1026
Raad van State 11 oktober 2017

Milieu – Milieu-informatie – Openbaarheid van bestuur – Motivering

p 1027
Hof van Beroep Antwerpen 27 juni 2016

Geesteszieke – Gedwongen opneming – Onterechte opneming – Betaling van de kosten

p 1027
Burgerlijke Rechtbank 08 november 2017

Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – a) Reglement van mede-eigendom – Beding dat appartementen bestemd zijn voor privébewoning, vrij beroep of kantoor – Permanent aanbod van korte opeenvolgende verhuringen van appartement via Airbnb-verhuurplatform – Onverenigbaarheid – b) Algemene vergadering – Onregelmatige beslissing – Begrip – Onrechtmatige beslissing – Begrip – Rechtsmisbruik – Wanverhouding tussen door meerderheid van mede-eigenaars beoogde doelstellingen en nadelen die minderheid van mede-eigenaars daarvan ondervinden

met noot| p 1028
Vredegerecht Brugge 30 maart 2017

Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Basisakte – Beding dat appartementen bestemd zijn voor privébewoning, vrij beroep of kantoor – Verhuring van appartement voor zeer korte periodes aan toeristen via Airbnb-platform – Onverenigbaarheid

met noot| p 1031
Vredegerecht 21 maart 2017

Mede-eigendom – Appartementsmede-eigendom – Basisakte – Beding dat appartement bestemd is voor privébewoning – Verhuring van appartement voor zeer korte periodes aan toeristen via Airbnb-verhuurplatform – Onverenigbaarheid

met noot| p 1034
EHRM 29 november 2016

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Hof van assisen – Motivering

door - J. Meese| p 1038
EHRM 15 november 2016

Rechten van de mens – Non bis in idem – Fiscaal strafrecht – Samenloop tussen een administratieve geldboete en een strafrechtelijke veroordeling – Eén of twee procedures

door - J. Van Eyndhoven| p 1039

Kanttekeningen

Recht en Literatuur: een pittig literair debat u aangeboden door de Vlaamse Juristenvereniging

B. Verheye