Jaargang 87 nummer 42 van 15 juni 2024

Artikelen

De rechtstreekse buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen krachtens artikel 6.3 BW

I. Claeys, C. Desmet|p 1644

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 21 maart 2024

1. Grondwettelijk Hof – Beroep tot vernietiging – Vordering tot schorsing – Belang – Kiesrecht – 2. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Verkiezingen – Europese verkiezingen – Stemrecht – Uitbreiding tot 16- en 17-jarigen – Geen opkomstplicht – 3. Grondwettelijk Hof – Vordering tot schorsing – Nadeel

p 1666
Hof van Cassatie 16 mei 2024

Vonnissen en arresten – Verbetering en uitlegging – Uitlegging van de werkelijke betekenis van de termen aan de hand van de context

met noot| p 1666
Hof van Cassatie 18 april 2024

Wettelijke samenwoning – Bijdrage in de lasten van de samenwoning – Begrip – Kosten tot verbetering of verfraaiing van de gezinswoning

met noot| p 1666
Hof van Cassatie 28 maart 2024

Aanneming – Overeenkomst – Toepassing van de woningbouwwet – Termijn waarbinnen de nietigheid moet worden opgeworpen

p 1667
Hof van Cassatie 14 maart 2024

Koop – Levering – Aanvaarding – Non-conformiteit

met noot| p 1668
Hof van Cassatie 04 maart 2024

Koopovereenkomst – Ontbinding – Restitutieverbintenissen – Risico van waardedaling

p 1668
Hof van Cassatie 04 maart 2024

Koopovereenkomst – Nietigheid – Omvang van de restitutieverbintenissen – Vruchten – Goede of kwade trouw van de restitutieschuldenaar

p 1668
Hof van Cassatie 28 november 2023

Diefstal – Valse sleutels – Begrip – Onrechtmatig gebruik van een sleutel

met noot| p 1668
Hof van Cassatie 16 november 2023

Rechtsmisbruik – Verbod op rechtsmisbruik – Bijzondere criteria van rechtsmisbruik – Beschamen van gewettigd vertrouwen – matiging tot een normale rechtsuitoefening

met noot van - F. Pollefeyt| p 1669
Hof van Cassatie 07 november 2023

Misbruik van vennootschapsgoederen – a) Moreel element – Begrip – b) Materieel element – Gebruik van gelden of goederen van de rechtspersoon – Geen verduistering of persoonlijke toeëigening vereist – Betaling van een schuld van de rechtspersoon

met noot| p 1675
Hof van Cassatie 07 november 2023

Valsheid in geschrifte – Verdraaiing van de waarheid – Oprichtingsakte van een vennootschap – Fictieve zaakvoerder

met noot| p 1676
Raad van State 09 november 2023

Beroep tot nietigverklaring – Tucht – Politiepersoneel – Aanvraag tot mondeling horen – Wijze van kennisgeving – Niet-substantiële formaliteit – Sanctie

p 1676
Hof van Beroep Antwerpen 27 februari 2024

Alimentatie – Wettelijke samenwoning – Conventionele onderhoudsverbintenis – Levenslang en onveranderlijk karakter – Geldigheid – Staat van behoefte

p 1676
Hof van Beroep Antwerpen 06 februari 2024

Vereffening en verdeling – Procedure – Aanwijzingsvonnis – Hoger Beroep – Verzoek tot vervanging van de notaris-vereffenaar – Vereiste (schijn van) onafhankelijkheid en onpartijdigheid

p 1679