Jaargang 82 nummer 15 van 08 december 2018

Artikelen

De hervorming van het appartementsrecht anno 2018

V. Sagaert|p 562

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 juni 2018

1. Eigendom – Beperking van het eigendomsrecht in het algemeen belang – Planschade – Planschadevergoeding – Berekening – Keuze van wetgever – 2. Ruimtelijke ordening – Planschade – Planschadevergoeding – Berekening – Geactualiseerde verwervingswaarde – Geen kennelijk onredelijke gevolgen

met noot| p 586
Hof van Cassatie 03 mei 2018

Burgerlijke rechtspleging – Tussenkomst – Deskundigen­onderzoek – Voorlopige maatregel – Brussel Ibis-Verordening – Rechtsmacht

met noot| p 586
Hof van Cassatie 29 maart 2018

Bewind – Rechterlijke bescherming – Personen opgeroepen bij gerechtsbrief – Partij – Rechtsmiddel – Hoger beroep

p 586
Hof van Cassatie 14 december 2017

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Verlies van een kans – Voorwerp van vordering – Beschikkingsbeginsel – Recht van verdediging

met noot van - F. Auvray, K. Ronsijn| p 587
Hof van Cassatie 06 oktober 2017

Minderjarige – Afstamming – Vertegenwoordiging – Voogd ad hoc

p 591
Hof van Cassatie 28 september 2017

Handelshuur – Uitzettingsvergoeding – Ontstaan van het recht – Tijdstip waarop partijen een akkoord kunnen sluiten over de uitzettingsvergoeding

met noot| p 591
Raad van State 10 augustus 2018

Raad van State – Kort geding – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Diligentie – Geen verplichting voor verwerende partij tot vermelding van mogelijkheid van vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

p 592
Hof van Beroep Antwerpen 29 november 2017

Ouderlijke gezag – Goederenbeheer – Uitsluiting bij testament

p 592
Hof van Beroep Gent 19 januari 2017

Feitelijke samenwoning – Bijdrage in de lasten van de samenwoning – Natuurlijke verbintenis – Investeren in de woning van de partner – Disproportionele bijdrage – Vermogensverschuiving zonder oorzaak – Deels uitgevoerde afspraak tot terugbetaling – Recuperatie

p 593
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 04 september 2018

Voorrechten – Fiscale voorrechten – Bepalingen inzake het voorrecht van de fiscus tot zekerheid van de inkomsten­belastingen – Toepassingsgebied – Gemeente­belastingen

met noot| p 595
Hof van Justitie 11 september 2018

Europese Unie – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging – Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties – Houding van goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de kerk of de organisatie – Wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste – Ontslag van een katholieke werknemer met een leidinggevende functie vanwege een burgerlijk huwelijk na een echtscheiding

door - D. Cuypers| p 597
Hof van Justitie 17 april 2018

Europese Unie – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Art. 17 VWEU – Handvest grondrechten van de Europese Unie – Verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging – Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties – Wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste

door - D. Cuypers| p 599