Jaargang 84 nummer 12 van 21 november 2020

Artikelen

De deugdethiek als inspiratiebron voor de hedendaagse jurist

E. Lancksweerdt|p 442

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 27 juli 2020

1. Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Toepassing in de tijd – Jeugdbescherming – Uithandengeving – 2. Jeugdbescherming – Uithandengeving

met noot| p 453
Hof van Cassatie 12 mei 2020

Wegverkeer – Vluchtmisdrijf – Begrip ongeval – Vereiste van schade aan een derde

met noot| p 453
Hof van Cassatie 05 maart 2020

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Bedrag – Slechts één rechtsplegingsvergoeding per aanleg

met noot van - B. Van den Bergh| p 454
Hof van Cassatie 08 oktober 2019

1. Internering – Hoger beroep tegen een beslissing over een vordering of een verzoek tot internering – Noodzaak van een grievenformulier – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Beslissing van de raadkamer over een vordering of verzoek tot internering

met noot| p 458
Hof van Cassatie 11 juni 2019

1. Internering – Definitieve invrijheidstelling – Voorwaarden – Verstrijking van de proeftermijn – Recht op persoonlijke vrijheid – 2. Rechten van de mens – Recht op vrijheid en veiligheid – Internering – Beoordeling van de voorwaarden voor de definitieve invrijheidstelling door de rechter – Verstrijken van de proefperiode

met noot| p 459
Hof van Cassatie 21 mei 2019

Faillissementsmisdrijven – Laattijdige aangifte van faillissement – Hoedanigheid van de dader – Strafbare deelneming

met noot| p 461
Hof van Cassatie 29 maart 2019

Advocaat – Kwaliteitsrekening – Inzage door de stafhouder – Voorwaarden – Tuchtonderzoek

p 462
Raad van State 27 april 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – COVID-19 – Beperkende maatregelen bij ministerieel besluit – Civiele bescherming – Civiele veiligheid – Toelating tot opening van bepaalde handelszaken – Andere handelszaken moeten gesloten blijven – Onderscheid soort handelszaken – Gelijkheidsbeginsel – Bestrijding van COVID-19 – Meest ruime discretionaire beoordelingsbevoegdheid – Vrijheid van handel en nijverheid – Afdoende verantwoording voor beperkingen ondanks concurrentieel nadeel

met uittreksel uit het advies van eerste auditeur - A. Van Steenberge| p 462
Hof van Beroep Gent 15 maart 2019

Doodslag – Opzettelijke doodslag – Moord – Voorbedachte rade – Begrip – Dader die handelt vanuit een algemeen gevoel van frustratie en wrok tegenover de maatschappij

met noot| p 469
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 04 februari 2019

1. Kansspelen – Weddenschap – Bewijs – Plaatsen van weddenschap via een unieke spelersaccount – Vermoeden dat titularis van deze account deze weddenschap heeft geplaatst – 2. Administratieve geldboete – Rechterlijke wettigheidscontrole – Proportionaliteitstoets – Omstandigheden waarmee rechter rekening mag houden

p 471

Kanttekeningen

Burgerrechtelijk beslag op bitcoins

L. Maes