Jaargang 85 nummer 13 van 27 november 2021

Artikelen

Voorrang, rule of law en wederzijds vertrouwen: géén ver-van-mijn-bedshow voor de Europese burgers en ondernemingen

J. Meeusen|p 490

De gerepareerde beslissing tot afbraak en heropbouw in het appartementsrecht: de onteigening nabij?

M.-L. Degroote|p 491

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 21 oktober 2021

Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Vernietiging – Faillissement – Kwijtschelding

met noot| p 505
Hof van Cassatie 23 september 2021

Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen – Slechtmaking van een concurrent – Vrijheid van meningsuiting – Stakingsbevel

p 505
Hof van Cassatie 11 juni 2021

Agentuur – Internationaal Privaatrecht – Rome I-Verordening – Toepasselijk recht – Hoofdvestiging – Uitwinningsvergoeding – Berekening – Onkosten

p 505
Hof van Cassatie 11 juni 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Uitgesteld hoger beroep – Vonnis alvorens recht te doen – Begrip – Voorafgaande maatregel die de toestand van de partijen voorlopig regelt – Provisie

met noot van - M. Potter de ten Broeck, C. Van Severen| p 505
Hof van Cassatie 26 maart 2021

1. Advocaat – Tucht – Tuchtprocedure – Kenmerken – Vergelijking met strafvervolging – 2. Advocaat – Tucht – Tuchtvordering – Verhouding tot de strafvordering – Schrapping van het tableau van de advocaten – Kwalificatie

met conclusie van advocaat-generaal - R. Mortier| p 512
Hof van Cassatie 19 maart 2021

1. Burgerlijke rechtspleging – Tegenvordering – In eerste aanleg – Autonoom karakter – 2. Burgerlijke rechtspleging – Tegenvordering – In hoger beroep – voorwaarden

met noot| p 516
Hof van Cassatie 15 januari 2021

Onttrekking van de zaak aan de rechter – Redenen – Partijdigheid – Staving

p 517
Hof van Cassatie 20 oktober 2020

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Gedetineerde appellant die niet wordt bijgestaan door een raadsman – Informatieverplichting – Verval van het hoger beroep ingevolge het ontbreken van een grievenschrift – Voorwaarden – 2. Rechten van de Mens – Recht op toegang tot een rechter – Toegankelijkheid en daadwerkelijkheid van een rechtsmiddel – Verval van het hoger beroep ingevolge het ontbreken van een grievenschrift – Gedetineerde appellant

met noot| p 518
Hof van Cassatie 09 juni 2020

Internering – Voorwaarden – Geen vereiste oorzakelijk verband tussen de geestesstoornis en de feiten – Forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek naar het oorzakelijk verband tussen geestesstoornis en de feiten

met noot| p 518
Raad van State 11 mei 2021

Openbaarheid van bestuur – Bestuursdecreet – 1. Kwade trouw – Bewijslast – Vermoeden van goede trouw – 2. Aanvraag openbaarheid – Modaliteiten – Opgelegd e-mailadres bestemd voor openbaarheidsaanvragen – Ander e-mailadres mag worden geweigerd

p 518
Hof van Beroep Antwerpen 24 maart 2021

Intellectuele eigendom – Auteursrecht – Reproductierecht – Adaptatierecht – Oorspronkelijkheid – Meubelen – Stijlelementen – Creatieve keuze – Totaalbeeld – Bewijslast – Stelplicht – Inbreukvraag – Wisselwerking – Posterioriteiten

p 519
Ondernemingsrechtbank Leuven 17 mei 2021

1. Factuur – Laattijdige betwisting – 2. Overeenkomst – Onbetaalde duur – Opzegging – 3. Bewijs – Vervoer – Wegvervoer – Tachograafgegevens – 4. Belasting over toegevoegde waarde – Internationaal goederenvervoer

p 523
Politierechtbank West-Vlaanderen 18 juni 2021

Vervoer – Wegvervoer – Verplichting tot het opmaken van een vrachtbrief – Strafbepaling – Toepassingsgebied – Chauffeur die het transport uitvoert

p 526