Jaargang 86 nummer 23 van 04 februari 2023

Artikelen

Boetes voor minderjarigen in trams of bussen zonder geldig ticket

B. De Smet|p 882

De verantwoordelijkheid van de overheid om te regeren

C. Jenart|p 883

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 oktober 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Diefstal – Echtgenoten – Informaticabedrog – 2. Diefstal – Echtgenoten – Informaticabedrog

met noot| p 889
Hof van Cassatie 14 oktober 2022

Tuchtrecht – Vastgoedmakelaar – Procedure – Motivering tuchtbeslissing

met noot| p 889
Hof van Cassatie 28 april 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Omniumverzekering – Artikel 95, eerste lid W.Verz – Subrogatie– Begrip aansprakelijke derde – Artikel 5, 17°, a) W.Verz. – Verzekerde – Bestuurder hoedanigheid van verzekerde

met noot| p 889
Hof van Cassatie 03 maart 2022

Verzekering – Verkeersongeval – Motorrijtuigen – Geen bewijs mogelijk van aansprakelijke bestuurder – Artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet – Verdeling van de bewijslast

met noot| p 889
Hof van Cassatie 27 januari 2022

Verzekering – Verkeersongeval – Vergoedingsregeling voor de zwakke weggebruiker – Artikel 29bis, § 1 WAM-wet – Begrip betrokken motorrijtuig – Enige rol gespeeld in het verkeersongeval – Invloed op het verkeersongeval – Geen oorzakelijk verband

met noot| p 890
Hof van Cassatie 21 december 2021

Wegverkeer – Inhalen – Motorfietsers die tussen de rijstroken rijden – Gebruik van een overrijdbare berm tussen de rijstroken

met noot| p 890
Raad van State 05 maart 2021

Algemene rechtsbeginselen – Zorgvuldigheidsbeginsel – Administratief dossier – Niet benoeming – Controle door rechter

met noot van - A. Stijleman| p 890
Hof van Beroep Brussel 22 april 2021

Verzekeringsovereenkomst – Verzekering BA na levering – Bewijslast uitsluiting – Artikel 8.4 BW – Interpretatie uitsluitingsbeding – Artikel 1162 OBW – Reddingskosten – Artikel 106 W.Verz.

p 901
Arbeidsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 13 september 2022

1. Materiële bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Sociale Inspectie – Visitatie – Dwangmaatregelen – Bestuurlijk bevoegdheid – 2. Hoven en rechtbanken – Voorzitter arbeidsrechtbank – Rechtsmacht – Bestuurshandeling – Sociale inspectie – Dwangmaatregelen – Wettigheid – Finaliteit en proportionaliteit – Volle rechtsmacht – Opportuniteit – Marginale toetsing – Nietigheid – 3. Burgerlijke rechtspleging – Belang – 4. Bewijs – Bewijslast – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Getuigenbewijs – 5. Fishing operatie – Legitimatieplicht van de sociale inspecteurs – Onvoldoende nauwkeurige vastlegging van de dwangmaatregelen – Cascaderegeling – Voorafgaande vraag tot overlegging informatiedragers – Noodzaak van de zoeking – Gevaar van verdwijning informatiedragers

met noot| p 904