Jaargang 87 nummer 29 van 16 maart 2024

Artikelen

Verbod op onbedwelmd slachten niet strijdig met EVRM

P. Christiaenssen|p 1122

Vermogensverschuivingen tussen echtgenoten en ongehuwde samenwoners: een referentiekader

M. Aerts|p 1123

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 18 januari 2024

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Strafrechtspleging – Opsporingsonderzoek – Gerechtelijk onderzoek – Inbeslagneming – Controle van de regelmatigheid – 2. Strafrechtspleging – Opsporingsonderzoek – Gerechtelijk onderzoek – Inbeslagneming – Controle van de regelmatigheid

p 1137
Hof van Cassatie 20 februari 2024

Witwassen – Constitutieve bestanddelen – In het buitenland verkregen vermogensvoordelen – a) Feiten die zowel in België als in het land van verkrijging een misdrijf uitmaken – Gedoogbeleid in het buitenland – Gevolgen – b) Wetens en willens handelen – Vermogensvoordelen uit een misdrijf dat in het land waar het is gepleegd niet wordt vervolgd

met conclusie van advocaat-generaal - A. Winants| p 1137
Hof van Cassatie 21 december 2023

Gemeentebelasting – Bekendmaking – Bewijs – Aantekening register – Datering

p 1147
Hof van Cassatie 18 december 2023

1. Dwangsom – Verbeurte – Taak van de beslagrechter – 2. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Verhoging – Maximumbedrag – Omstandige procesvoering – Verweer dat grote inspanning vergt

p 1148
Hof van Cassatie 18 december 2023

Burgerlijke rechtspleging – Vordering in rechte – Schorsing van de rechtspleging – Hangende Strafvordering – Verantwoording – Gezag van gewijsde van de strafrechtelijke beslissing – Voorwaarden – Gevaar voor tegenstrijdigheid – Vrije beoordeling door de civiele rechter – Akkoordvonnis – Controle door het Hof van Cassatie

met noot| p 1148
Hof van Cassatie 28 september 2023

Advocaat – Deontologie – Ereloon – Orde van Vlaamse balies – Betwisting – Verhaalbaarheid – Reglement – Tucht – Tuchtprocedure – Rechten van de Mens – Recht op toegang tot een rechter

met noot| p 1149
Hof van Cassatie 05 september 2023

Strafvordering – a) Redelijke termijn – Ernstige en onherstelbare aantasting van het recht van verdediging – Gevolg – Onontvankelijkheid van de strafvordering – b) Burgerlijke rechtsvordering – Overschrijding van de redelijke termijn – Ernstige en onherstelbare aantasting van het recht van verdediging – Gevolgen op burgerrechtelijk gebied

met noot| p 1149
Hof van Cassatie 22 augustus 2023

1. Strafvordering – Opsporingsonderzoek – a) Parallel gerechtelijk onderzoek – Bevoegdheid van de procureur des Konings – b) Bijzondere opsporingsmethoden – 2. Onderzoek in strafzaken – Onderzoekshandelingen – Bijzondere opsporingsmethoden – Bevoegdheid van de procureur des Konings – Parallel gerechtelijk onderzoek

met noot| p 1150
Raad van State 10 oktober 2023

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Aanvangspunt vervaltermijn verzoek – Arrest Grondwettelijk Hof – EVRM – Wettelijk grondslag beslissing Commissie ongrondwettig

met uittreksel uit het auditoraatsverslag| p 1150
Raad van State 10 oktober 2023

Cassatie – Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Aanvangspunt vervaltermijn verzoek – Dubbelzinnigheid wetsbepaling – Bedoeling wetgever

p 1152
Hof van Beroep Antwerpen 05 september 2023

Burgerlijke partij – Ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen – Reeds gestelde burgerlijke partij – Verzoek tot afhandeling van de burgerlijke belangen na toekenning van een provisionele schadevergoeding

met noot| p 1152
Hof van Beroep Antwerpen 16 mei 2023

Vereffening en verdeling – Procedure – Bezwaren – Laattijdige aanspraken – Geen mogelijkheid om onder mom van bezwaren nieuwe aanspraken te formuleren

met noot| p 1154
Hof van Beroep Brussel 22 april 2021

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Rechtsbijstandsverzekering – Waarborg insolventie van derden – Uitsluitingsbeding – Begrip beleggingen – Interpretatie – Artikel 1162 oud BW – Levenslange overlijdensverzekering op het hoofd van twee levens – Bewijslast uitsluitingen in hoofde van verzekeraar

p 1155
Correctionele Rechtbank 18 september 2023

Onderzoek in strafzaken – a) Verhoor – Voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg – Bijstand van een tolk – Tolk die ook werkzaam is als politieagent – Gevolg – Weren van de verklaring – b) Tolk – Bijstand bij het verhoor – Tolk die ook werkzaam is als politieagent

met noot| p 1159