Jaargang 87 nummer 35 van 27 april 2024

Artikelen

De herstart van het snelrecht met voorlopige hechtenis

B. De Smet|p 1362

Beplantingen en openbaar domein: het bloed van de prins is weer wat blauwer ... en groener

D. Gruyaert, V. Sagaert|p 1363

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 maart 2024

1.  Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Strafvordering – Territoriale bevoegdheid – Misdrijf van verkrachting – Andere zware misdrijven – 2.  Strafvordering – Territoriale bevoegdheid – Misdrijf van verkrachting – Andere zware misdrijven

p 1373
Hof van Cassatie 28 maart 2024

Teruggave sommen door FOD Financiën – Betwiste schulden – Aanwending als bewarende titel – Evenredigheid

p 1373
Hof van Cassatie 28 maart 2024

Rechtspersonenbelasting – Overgang naar vennootschapsbelasting – Vorige beroepsverliezen

p 1373
Hof van Cassatie 29 februari 2024

Gemeentebelasting – Gelijkheidsbeginsel – Objectieve en redelijke verantwoording – Aard en context van de differentiatie

met noot| p 1374
Hof van Cassatie 8 februari 2024

Burgerlijke rechtspleging – Schriftelijke procedure – Heropening van het debat – Gevolg – Herneming van het debat op basis van de memories, nota’s, stukken en conclusies

p 1375
Hof van Cassatie 1 februari 2024

Bewijs – Burgerlijke zaken – Vermoedens – Feitelijke beoordeling – Controle door het Hof van Cassatie

p 1375
Hof van Cassatie 11 januari 2024

Inkomstenbelastingen – Algemene antimisbruikbepaling – Begrip «fiscaal misbruik» – Begrip «geheel van rechtshandelingen» – Deelname belastingplichtige – Herdefiniëring verrichting

met noot| p 1375
Hof van Cassatie 14 december 2023

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Herstel in natura – Voorrang op herstel bij equivalent – Verplichting van rechter om herstel in natura toe te kennen op vordering van schadelijder of bij aanbod van aansprakelijke –Verlies van een kans – Uitzondering – Rechtsmisbruik

p 1379
Hof van Cassatie 30 november 2023

Overdracht van schuldvordering – Betwist recht – Naasting – Prijsbepaling – Taak van de rechter

Met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 1379
Hof van Cassatie 13 juni 2023

Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Beschikkingsbeginsel – Provisionele aard van de schadevergoeding

Met noot| p 1384
Hof van Cassatie 6 juni 2023

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Devolutieve kracht – Enkel hoger beroep burgerlijke partij tegen vrijsprekend vonnis – 2. Strafvordering – Burgerlijke rechtsvordering – Hoger beroep burgerlijke partij tegen vrijsprekend vonnis – Rechtsmacht van de rechter in hoger beroep – Afwezigheid van schade – Gevolg

Met noot| p 1384
Raad van State Antwerpen 14 november 2023

Beroep tot nietigverklaring – Rechtsmacht – Gebonden bevoegdheid bij steuntoekenning – Weigering subsidieaanvraag – Werkelijk en rechtstreeks voorwerp – Middelen bepaling werkelijk en rechtstreeks voorwerp van beroep

Met noot| p 1385
Hof van Beroep Gent 17 oktober 2023

Gemeentebelastingen – Bezwaar en ontheffing – Termijn – Aanslagbiljet – Bewijs

p 1389
Hof van Beroep Gent 10 oktober 2023

Gemeentebelasting – Vrijstelling – Belastingreglement – Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Belasting – Gelijkheidsbeginsel

p 1390
Hof van Beroep Gent 10 oktober 2023

Arbitrage – Hoger beroep – Niet voor overheidsrechtbanken – Openbare orde

p 1392
Hof van Beroep Antwerpen 30 mei 2023

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Notaris-vereffenaar – Taak van de notaris – Tweede bezwarenronde – Adviesplicht – Rechtsingang – Kosten

p 1395
Hof van Beroep Antwerpen 28 maart 2023

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Minnelijke vereffening-verdeling – Dading – Transactionele verdeling – Restonverdeeldheid – Uitonverdeeldheidtreding

Met noot| p 1396
Vredegerecht Beveren 28 maart 2023

Appartementsmede-eigendom – Algemene vergadering – Statutenwijziging – Rechtsvordering tot vernietiging van een onrechtmatige beslissing – Beslissing genomen in het individueel belang van een groep mede-eigenaars

Met noot| p 1396