Jaargang 85 nummer 3 van 18 september 2021

Artikelen

Volksverlichting als hoogste doel. Het Rechtskundig Weekblad en de ontwikkeling van een Vlaamse rechtswetenschap (1931-2021)

S. Vandenbogaerde|p 82

Nieuwe regels voor verhuring door een vruchtgebruiker

J. Baeck|p 91

De complexe verhouding tussen het familierecht en het Vlaamse woninghuurrecht

I. Boone|p 94

Absoluut verbod tot exoneratie van de bijzondere aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken die de stabiliteit van zijn bouwwerk aantasten

S. Mosselmans|p 103

De aansprakelijkheid van onze overheden voor een falend samenwerkingsfederalisme

P. Popelier|p 108

Wetsontduiking in het arbeidsrecht

W. Rauws|p 113

Leidt bovenmatige burenhinder tot een onverantwoord aansprakelijkheidsrecht?

V. Sagaert|p 135

Rechters die uiteindelijk ook mensen zijn - Enkele bedenkingen over de bewijsstandaard en het novum als grondslag tot herziening in strafzaken

S. Van Overbeke|p 143

Rechtspraak