Jaargang 83 nummer 1 van 07 september 2019

Artikelen

Ingekantelde fiscale procedure

E. Van Dooren|p 2

Twintig jaar zuivering van nietigheden tijdens het gerechtelijk onderzoek. Tijd voor verandering of opfrissing van het systeem?

Y. Liégeois, B. De Smet|p 3

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 06 december 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Samenwoning – Wettelijke samenwoning – Beëindiging – Door familierechtbank genomen maatregelen – Maximumduur van één jaar – 2. Samenwoning – Wettelijke samenwoning – Beëindiging – Door familierechtbank genomen maatregelen – Maximumduur van één jaar

p 20
Hof van Cassatie 11 januari 2019

Taalgebruik – Gerechtszaken – Akte van rechtspleging – Gebruik van de taal van de rechtspleging – Aanhaling in een andere taal – Vereiste van vertaling of weergave van de zakelijke inhoud in de taal van de rechtspleging – Gebruik van in de rechtstaal algemeen gekende en aanvaarde uitdrukkingen of adagia – Justice must not only be done, but also seen to be done

met noot| p 20
Hof van Cassatie 22 oktober 2018

Bevoegdheid en aanleg – Territoriale bevoegdheid – Bevoegdheidsovereenkomst – Beoordeling van de bindende kracht – Taak van de aangesproken rechter

met noot| p 20
Hof van Cassatie 14 september 2018

Burgerlijke rechtspleging – Samenhang – Hof van beroep – Hoger beroep tegen achtereenvolgende beslissingen van dezelfde rechter en tussen dezelfde partijen omtrent de onderhoudsbijdrage van een van de kinderen – Eén appelakte

p 20
Hof van Cassatie 07 september 2018

Kort geding – Bevoegdheid – Taak van de rechter – Voorlopige maatregelen – Wijziging of intrekking – Voorwaarden

p 21
Raad van State 16 mei 2019

Rechtsweigering – Begrip – Rechter die alleen maar een middel terzijde laat of oordeelt hierop niet te moeten antwoorden

p 21
Raad van State 28 maart 2019

Raad van State – Belang – Gebrek aan Europese bekendmaking – Belang bij middel – Verzoeker heeft kunnen deelnemen aan de gunningsprocedure – Geen belang bij het middel

met noot| p 21
Hof van Beroep Antwerpen 16 oktober 2018

Taalgebruik – Gerechtszaken – Verzoekschrift tot hoger beroep – Andere taal dan die van de rechtspleging – Taak van de rechter – Sanctie – Nietigheid

p 21
Hof van Beroep Gent 27 september 2017

Burgerlijke rechtspleging – a) Vordering in rechte – Vereiste van rechtspersoonlijkheid – Vennootschap – Oprichting volgens de wettelijke vereisten – b) Tussenkomst – Tot verkrijgen van veroordeling – Niet voor de eerste maal in hoger beroep – c) Hervatting van het geding – Gevallen limitatief opgesomd in art. 815 Ger.W. – Partij die niet bestaat en nooit bestaan heeft – Geen hervatting van geding mogelijk

p 22
Hof van Beroep Gent 06 april 2017

1. Burgerlijke rechtspleging – Ontkentenis van proces­handeling – Mededeling aan het openbaar ministerie – 2. Advocaat – Mandaat ad litem – Akkoordconclusie – Bijzonder mandaat – Betwisting – Ontkentenis van proceshandeling – Stilzwijgende bekrachtiging

p 25
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 07 november 2018

Gelijke behandeling – Gelijkekansendecreet – Redelijke aanpassingen – Discriminatie – Bewijslast – Kind met syndroom van Down – Weigering onder de tafel – Weerlegging vermoeden

met noot van - D. Cuypers| p 27
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent 24 december 2018

Bevoegdheid en aanleg – Materiële bevoegdheid – Politierechtbank – Verkeersongeval – Begrip – Verkeersrisico

p 36

Wetgeving in kort bestek

 • Veilige landen van herkomst – Vreemdelingen p 37
 • Positieve acties – Voorwaarden p 37
 • Comfortniveau – Toeristische logiesverstrekkende inrichtingen – Classificatie p 37
 • Akten van de burgerlijke stand – Databank – Toegang p 37
 • Analoge bestuursdocumenten – Vervanging door elektronische kopieën p 37
 • eBox – Elektronische uitwisseling van berichten p 37
 • Gedetineerden – Unieke identificatie – Justitie – Algemene Nationale Gegevensbank – Rechtstreekse bevraging p 38
 • Brusselse Codex Fiscale Procedure p 38
 • Fiscale bepalingen – Fraudebestrijdende bepalingen – Financiële bepalingen – Diverse bepalingen p 38
 • Sociaal Strafwetboek – Inspectiediensten – Elektronisch proces-verbaal p 38
 • Belastingadviseur – Accountant p 38
 • Huwelijken – Zon- en/of feestdagen – Burgerlijk Wetboek p 38
 • Hoger onderwijs – Organisatorische aspecten – Toezicht p 38
 • Mobiliteitsbudget – Mobiliteitsvergoeding p 39
 • Hoge Raad voor de Justitie – Rechterlijke orde – Betere werking – Gerechtelijk Wetboek p 39