Jaargang 86 nummer 35 van 29 april 2023

Artikelen

Beschermde belangen in het nieuw BW

E. Dirix|p 1362

De invulling van het begrip woning door de Vlaamse Codex Wonen van 2021

T. Vandromme|p 1363

Rechtspraak

Hof van Cassatie 03 maart 2023

Alimentatie – Echtscheiding – Voorwaarde van onevenwicht in de respectieve globale economische situatie van beide ex-echtgenoten – Begroting – Stappenplan – Draagkracht van de alimentatieplichtige – één-derde-grens – Wettigheidstoezicht door het Hof van Cassatie

met noot| p 1380
Hof van Cassatie 03 maart 2023

Alimentatie – Huwelijk – Begroting – Levensstandaard van tijdens de huwelijkse samenwoning

met noot| p 1380
Hof van Cassatie 20 januari 2023

Alimentatie – Ouders tegenover kind – Middelen – Lasten – Onderhoudslasten voor een niet-gemeenschappelijk kind

p 1381
Hof van Cassatie 25 november 2022

Inkomstenbelastingen – Subsidiaire aanslag – Gelijkgestelde belastingschuldigen – Vereffenaar – Vijfjarige termijn rechtsvorderingen tegen vereffenaar

met conclusie van - S. Ravyse| p 1381
Hof van Cassatie 13 januari 2022

Verlies van een kans op een gunstigere beslissing – Arbitrage – Recht op een eerlijk proces – Recht op tegenspraak – Verbod van overdracht van rechtsmacht – Geheim van het beraad – Motiveringsplicht – Oorzakelijk verband tussen fout en schade

met noot van - S. Lievens| p 1384
Hof van Cassatie 14 september 2021

Onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging – Verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen – Gegrond verklaard verzoek – Gewijzigde omstandigheden – Bijkomende onderzoekshandelingen niet langer noodzakelijk geacht voor de waarheidsvinding

met noot| p 1390
Raad van State 17 november 2022

Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Begrip «onderneming» – Tijdelijke maatschap – Voorbehouden opdracht – Maatwerkbedrijf – Sociale werkplaats

p 1390
Hof van Beroep 05 mei 2022

Nationaliteit – Talenkennis – Minimale kennis – Bewijs – Documentair systeem

p 1391
Hof van Beroep 10 februari 2022

Adoptie – Voorwaarden – Grootouderadoptie – Wettige redenen – Opportuniteit voorgenomen adoptie – Belang van het kind – Recht van het kind om zijn ouder te kennen

p 1394
Vredegerecht 13 december 2021

Eigendomsrecht – Grensoverschrijding – Isolatie – Rechtsmisbruik

met noot| p 1398