Jaargang 83 nummer 26 van 29 februari 2020

Artikelen

Actualia rond de poort van het jeugdrecht naar het strafrecht: de uithandengeving

B. De Smet|p 1002

Alleenrechtsprekende rechters of collegialiteit: Wat verdient waarom de voorkeur en bracht Potpourri overal duidelijkheid?

E. De Smet|p 1003

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 19 juni 2019

Rechten van de mens – Zelfbeschikkingsrecht – Gender – Genderregistratie – Recht op privéleven – Transgenderwet – Zelfbeschikking

met noot van - F. Fonteyn| p 1016
Hof van Cassatie 12 september 2019

Internationaal privaatrecht – Erkenning van buitenlandse rechterlijke beslissing – Toelating tot bewarend beslag – Voorwaarde – Vonnis dat voldoet aan de in art. 25 Wetboek IPR gestelde voorwaarden voor erkenning in België – Voorlegging van de vereiste stukken

met noot| p 1031
Hof van Cassatie 05 september 2019

Internationaal privaatrecht – Onrechtmatige daad – Bevoegdheid – EEX-Verordening – Art. 96, 2° Wetboek IPR – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Begrip – Woonplaats van de benadeelde – Voorwaarde

met noot| p 1031
Hof van Cassatie 31 mei 2019

Overeenkomst – Nietigheid – Gevolgen – Verbod van verrijking van partijen – Vordering tot schadevergoeding op grond van precontractuele aansprakelijkheid

p 1032
Hof van Cassatie 23 april 2018

Internationaal privaatrecht – Vreemd recht – Interpretatie – Taak van de rechter – Land van herkomst – Congolees recht – Verdeeldheid in Congolese rechtspraak – Uitlegging kennelijk niet in overeenstemming met uitlegging die bepaling in Congo krijgt

met noot| p 1032
Raad van State 12 september 2019

Overheidsopdrachten – Klassieke sectoren – Europees recht – Opdracht onder Europese drempel – Offerte – Onderaannemer in offerte voldoet niet aan selectiecriteria – Richtlijn 2014/24 –Verplichting om kans te geven nieuwe onderaannemer voor te stellen – Gelijkheids- en transparantiebeginsel – Interpretatie richtlijnbepaling in overeenstemming met gelijkheids- en transparantiebeginsel – Eenzelfde interpretatie voor nationale omzettingsbepaling, ook bij opdracht onder Europese drempel

p 1032
Hof van Beroep Antwerpen 17 december 2019

Internationaal privaatrecht – Bevoegdheid – Brussel Ibis-verordening – Art. 24 – Onroerend goed – Declaratoire vordering tot behoud van onverdeeldheid

p 1033
Hof van Beroep Brussel 18 februari 2019

Overeenkomst – Bezwarende bedingen – Koop op plan van appartement – Beding dat bij niet-tijdige betaling van de prijs de aansluiting op verwarming en water wordt afgesloten zonder mogelijkheid van verweer voor de koper of de huurder – Onrechtmatig beding

p 1036
Hof van Beroep Gent 29 november 2018

Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Opgave versus begroting – Geen aanspraak – Gevolg – Beslissing over de gedingkosten niet aangehouden in de zin van art. 1021, tweede lid Ger.W.

p 1036
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 09 januari 2017

Verzekering – Motorrijtuigen – Betrokkenheid van verscheidene voertuigen – Vergoedingsregeling op basis van art. 19bis-11, § 2 WAM – Aansprakelijkheid niet op grond van objectieve gegevens vast te stellen – Schade aan de verzekerde voertuigen – Automatische vergoedingsregeling

p 1037
Vredegerecht Westerlo 12 november 2019

1. Overeenkomst – Kwalificatie – Taak van de rechter – Werkelijke aard van de overeenkomst bepalen – 2. Huur – Begrip – Essentiële bestanddelen – Toekenning van het gebruik en het genot van een onroerend goed tegen betaling van een vergoeding

p 1040