Jaargang 82 nummer 33 van 13 april 2019

Artikelen

De «klimaatintendant» vanuit een innovatief juridisch perspectief

S. Pauwels|p 1282

De effectiviteit van het strafrechtelijk en arbeidsmarktbeleid. Een rechtseconomische analyse van crimineel gedrag

E. Luys, S. Bielen|p 1283

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 04 oktober 2018

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Adoptie – Volle adoptie – Gevolgen – Vaststelling afstamming vaderszijde – Erfgerechtigdheid – 2. Adoptie – Volle adoptie – Gevolgen – Vaststelling afstamming vaderszijde – Erfgerechtigdheid

met noot| p 1308
Hof van Cassatie 11 september 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – a) Devolutieve kracht – Grievenstelsel – Grieven die louter betrekking hebben op de bestraffing – Vraag naar de ontoerekeningsvatbaarheid niet aanhangig in hoger beroep – b) Incidenteel beroep – Hoofdberoep van het openbaar ministerie

met noot| p 1308
Hof van Cassatie 19 februari 2018

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Eindbeslissing – Begrip – Geschilpunt – Betrokkenheid in het debat

met noot| p 1308
Hof van Cassatie 03 januari 2018

Vreemdeling – Aanhouding met het oog op repatriëring – Rechterlijke controle – Onderzoeksgerechten – Legaliteitscontrole – Omvang – Risico op foltering

met noot| p 1309
Hof van Cassatie 06 december 2017

Vreemdeling – Aanhouding met het oog op repatriëring – Rechterlijke controle – Onderzoeksgerechten – Nieuwe titel van vrijheidsbeneming tijdens procedure – Hoger beroep zonder voorwerp

met noot| p 1309
Hof van Cassatie 29 november 2017

Vreemdeling – Aanhouding met het oog op repatriëring – Rechterlijke controle – Onderzoeksgerechten – Cassatieberoep – Termijn

met noot| p 1309
Hof van Cassatie 20 september 2017

Vreemdeling – Aanhouding – Cassatieberoep – Toepasselijke rechtsregels – Wetboek van Strafvordering

met noot| p 1310
Hof van Beroep Antwerpen 03 oktober 2018

Nationaliteit – Verdrag betreffende de Status van Staatlozen – Montevideo Conventie – Palestina

p 1310
Hof van Beroep Gent 12 juni 2018

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Devolutieve werking van het hoger beroep van het openbaar ministerie – Grief die louter betrekking heeft op de beslissing waarbij het beroepen vonnis het verzet niet ongedaan heeft verklaard – Draagwijdte

met noot| p 1312
Hof van Beroep Gent 26 oktober 2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Grondvoorwaarden – Taak van de rechter – Al dan niet gebondenheid door de krijtlijnen van openbaar ministerie

p 1313
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 22 december 2016

Huur – Sociale woning – Voorwaarden tijdens de sociale huurovereenkomst – Onroerend bezit – Verplichtingen sociale huurder – Terugvordering sociale korting

p 1316
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 26 februari 2016

Verzekering – Motorrijtuigen – Regresvordering van de verzekeraar – Inzage strafdossier op de zitting – Nadien geen nieuwe gegevens toegevoegd – Twee maanden wachten met instellen van regresvordering – Laattijdig

p 1318
Politierechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 13 oktober 2016

Verzekering – Motorrijtuigen – Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker – Begrip verkeersongeval – Verzwikken van een voet op gemeentegrond – Betrokkenheid van motorrijtuig

p 1319